Eindwerkbegeleiding VR-toer “Brugge rond!”

Howest-student Lewis De Keyser koos ‘VR in de klas’ als eindwerk voor zijn opleiding leerkracht lager onderwijs. Skerm West gaf hem de nodige informatie om zijn tanden in te zetten, en begeleidde hem tenslotte tijdens de creatie van zijn praktijkvoorbeeld in de stad Brugge.